fbpx

Certifikat za jedan event koji se obnavlja na godišnjoj razini* …………………………………………………………………………………………..1.000,00 €

Certifikat za jedan event koji se ne obnavlja na godišnjoj razini** ……………………………………………………………………………………..1.500,00 €

Više certifikata na godišnjoj razini za jedno poduzeće, po certifikatu ……………………………………………………………………………………700,00 €

Edukacije za jednu skupinu certifikata …………………………………………………………………………………………………………1.000,00 € – 1.500,00 €

Edukacije za dvije skupine certifikata ……………………………………………………………………………………………………………………………..2.500,00 €

Edukacije za sve tri skupine certifikata ……………………………………………………………………………………………………………………………3.500,00 €

Paket konzultantskih sati 1*** ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1.000,00 €

Paket konzultantskih sati 2*** ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1.500,00 €

Paket konzultantskih sati 3 i edukacija jednog zaposlenika***  ………………………………………………………………………………………….3.000,00 €

Konzultantski sat van paketa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..100,00 €

Kriteriji za dobivanje certifikata bez ugovorne obveze za certifikate…………………………………………………………………………………….2.500,00 €

Izrada dokumentacije i potvrde o pozitivno ocijenjenom projektu ………………………………………………………………………………………1.000,00 €

 

Edukacija više zaposlenika iz jedne firme ………………………………………………………………………………………………………………………..10% popusta

 

Cijena certifikata za lokaciju održavanja eventa/smještaj određuje se prema personaliziranom upitniku


* Ukoliko se event ponavlja svake godine i želite i dalje zadržati certifikat, potrebno je svake godine izvršiti kontrolu kriterija te izraditi dokumentaciju i potvrdu o pozitivno ocijenjenom projektu.

** Ovaj certifikat se dodjeljuje eventima koji se ne ponavljaju na godišnjoj razini, te organizator želi samo jedan projekt ocijeniti održivim

*** Pakete konzultantskih usluga možete provjeriti pod temom “Prijava za certifikat”


Za dodatne informacije oko cjenika, možete nas kontaktirati putem info maila.