fbpx

Certifikat za jedan event koji se obnavlja na godišnjoj razini* ………………………………………………………………………………………………………………………….5.000,00 kn

Certifikat za jedan event koji se ne obnavlja na godišnjoj razini** ……………………………………………………………………………………………………………………7.500,00 kn

Više certifikata na godišnjoj razini za jedno poduzeće, po certifikatu ………………………………………………………………………………………………………………..3.800,00 kn

Edukacije za jednu skupinu certifikata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7.000,00 kn

Edukacije za dvije skupine certifikata ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11.00,00 kn

Edukacije za sve tri skupine certifikata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16.500,00 kn

Paket konzultantskih sati 1*** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7.800,00 kn

Paket konzultantskih sati 2*** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.500,00 kn

Paket konzultantskih sati 3 i edukacija jednog zaposlenika***  ………………………………………………………………………………………………………………………21.000,00 kn

Konzultantski sat van paketa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..350,00 kn

Kriteriji za dobivanje certifikata uz ugovornu obvezu za certifikate……………………………………………………………………………………………………………………2.250,00 kn

Kriteriji za dobivanje certifikata bez ugovorne obveze za certifikate……………………………………………………………………………………………………………………6.250,00 kn

Izrada dokumentacije i potvrde o pozitivno ocijenjenom projektu ……………………………………………………………………………………………………………………10.500,00 kn

 

Edukacija više zaposlenika iz jedne firme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15% popusta

 

Cijena certifikata za lokaciju održavanja eventa/smještaj određuje se prema personaliziranom upitniku


Cijene su izražene s PDV-om. 


* Ukoliko se event ponavlja svake godine i želite i dalje zadržati certifikat, potrebno je svake godine izvršiti kontrolu kriterija te izraditi dokumentaciju i potvrdu o pozitivno ocijenjenom projektu.

** Ovaj certifikat se dodjeljuje eventima koji se ne ponavljaju na godišnjoj razini, te organizator želi samo jedan projekt ocijeniti održivim

*** Pakete konzultantskih usluga možete provjeriti pod temom “Prijava za certifikat”

Za dodatne informacije oko cjenika, možete nas kontaktirati putem info maila.