fbpx

Koraci za dobivanje certifikata:

Certifikat za održiv event:

Certifikat za održivu lokaciju ili smještaj organizacije evenata:

 

 1. Osmišljavanje koncepta eventa
 2. Traženje konzultacija vezano uz izmjenu postojećeg koncepta i uvođenje održivih kriterija
 3. Prijava eventa odboru za donošenje odluke o održivom eventu 
 4. Organizacija samog eventa
 5. Kontrola od strane odbora na licu mjesta 
 6. Izrada dokumentacije za dobivanje certifikata
 7. Izrada pozitivnog ili negativnog rješenja o održivosti na postojećem eventu
 8. Podnošenje dokumentacije odboru za održive evente (ukoliko ste dobili pozitivno rješenje)
 9. Donošenje odluke od strane odbora za održive evente
 10. Izdavanje certifikata Green Leag Excellence
 1. Dogovaranje preliminarnog sastanka za provjeru lokacije
 2. Obilazak lokacije od strane educiranog EEE Event Managera
 3. Izrada dokumentacije i evaluacija usporedbe postojećeg stanja i potencijalnog stanja
 4. Dostava preporuka za potencijalno stanje
 5. Donošenje odluke od strane odbora za održive evente
 6. Po ispunjenju uvjeta za certifikat, izrada certifikata Green Leaf Excellence
 7. Kontrola uvjeta jednom godišnje

Kako bismo vam olakšali dobivanje certifikata, za vas smo osmislili pakete koji uključuju sljedeće:

Paket 1 uključuje:

 • Kriteriji za organizaciju održivih evenata
 • 5 sati konzultacija
 • Izrada dokumentacije
 • Potvrda o pozitivno ocijenjenom održivom eventu
 • Ulazak u natječaj za najbolji održivi projekt te godine

Paket 2 uključuje:

 • Kriteriji za organizaciju održivih evenata
 • 10 sati konzultacija
 • Izrada dokumentacije
 • Potvrda o pozitivno ocijenjenom održivom eventu
 • Ulazak u natječaj za najbolji održivi projekt te godine

Paket 3 uključuje:

 • Kriteriji za organizaciju održivih evenata
 • 10 sati konzultacija
 • Izrada dokumentacije
 • Potvrda o pozitivno ocijenjenom održivom eventu
 • Ulazak u natječaj za najbolji održivi projekt te godine
 • Edukacija jednog zaposlenika o organizaciji održivih evenata i izradi dokumentacije

*Cjenik paketa dostupan je u rubrici cjenici